Vil du gerne bo her?

Det er er en forudsætning for at flytte ind på Asaa Friplejehjem (ligesom på plejehjem i øvrigt), at man er visiteret til en plejebolig af visitationen i den kommune, hvor man bor. 

Spørgsmål angående visitation skal derfor rettes til din bopælskommune. 

Har du spørgsmål om bolig m.m. på Asaa Friplejehjem, er du velkommen til at kontakte forstander Malene Haugaard Jensen

Mail: mhj@diakon.dk 
Telefon: 98785800


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.