Lejepris

Udgangspunktet er: 6.811 kr. pr. måned, ekskl. vand, el og varme, for 75 m2, heraf er ca. 35 m2 fællesareal.
Det er muligt at søge boligstøtte. Boligstøtte afhænger primært af huslejens størrelse, bruttoarealet på boligen, formue og indkomst.

Bemærk at prisen ikke er endeligt fastsat.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.