At vælge Asaa Friplejehjem

Asaa Friplejehjem er et selvejende friplejehjem under Danske Diakonhjem.
Som mennesker er vi lige så forskellige i alderdommen, som vi er gennem livet. Valget af et friplejehjem kan derfor være et meningsfyldt alternativ til det kommunale plejeboligtilbud for det enkelte menneske. Det er en mulighed for at leve videre i overensstemmelse med sit livsmønster, værdier og livssyn gennem valget af et særligt plejehjem.

Som borger kan du frit vælge at indgå lejeaftale med et friplejehjem på tværs af kommunegrænser, når du er visiteret til plejebolig fra din bopælskommune.

Prisen

Det er ikke dyrere, hverken for dig eller samfundet, hvis du vælger at bo på Asaa Friplejehjem frem for på et kommunalt tilbud. Uanset hvor i landet du bor, kan du vælge at bo på Asaa Friplejehjem. Den eneste betingelse er, at din bopælskommune har visiteret dig til en plejebolig. Din bopælskommune visiterer dig også til, hvilken pleje og hvilke ydelser vi som udgangspunkt skal hjælpe dig med.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.