Forstander Malene Haugaard Jensen
Mail: mhj@diakon.dk
Hovednummer: 98 78 58 00
Direkte: 98 78 58 01


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.