Alle Helgen

Vi mindes 12 skønne beboere sammen med deres pårørende, beboere og personale.

En aften hvor vi snakker om de tidligere beboere, nyder nogle gode minder.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.