Første spadestik til Asaa Friplejehjem

Så er byggefasen sat i gang! Det nye friplejehjem i det nordjyske kommer til at rumme 30 plejeboliger og er placeret midt i det lille bysamfund, Asaa, der ligger ca. 40 km syd for Frederikshavn. Her er drømmen at bygge et lille hyggeligt ældreparadis med dejlig udsigt, lys og gode mødesteder.

Og himlen var da også høj, solen skinnede og 150 interesserede var mødt op for at overvære 1. spadestik torsdag efterdag, d. 13. august.

Det 9. friplejehjem

Det er KPF-arkitekterne, der i samspil med en lokal idégruppe, har tegnet det nye plejehjem, som forventes at stå færdig 1. oktober 2016. Asaa Friplejehjem bliver det 9. friplejehjem ejet og drevet af Danske Diakonhjem, der herudover løser administrative opgaver for yderligere 13 friplejehjem. Det forventes at der ansættes ny forstander til det nye plejehjem i december 2015 eller januar 2016, og herefter starter processen med at ansætte de ca. 30 medarbejdere, der skal være med til at skabe gode rammer for de kommende beboere.

Stor lokal opbakning

Det hele startede med lukningen af byens gamle kommunale plejehjem – en kendt udvikling i hele landet. Det gav afsæt for lokale borgeres initiativ og handlekraft, som mundede ud i en kontakt til Danske Diakonhjem om at bistå i processen.

- Borgergruppen kontaktede os og forærede os en grund til kun én krone, og vi fornemmer stor lokal opbakning bag hele projektet. Og netop den lokale opbakning er meget vigtig for vores friplejehjem, da der også senere er brug for frivillige og familiemedlemmer til at sørge for, at hjemmets beboere har det godt, siger Emil Tang om projektet, der nu er på skinner.

150 interesserede borgere var mødt op.

Brønderslev Borgmester, Mikael Klitgaard, tager et spadestik.

Formand for borgerforeningen i Asaa og primus motor i idégruppen, Thomas Nymann, tager et spadestik.

Direktør i Danske Diakonhjem, Emil Tang, tager et spadestik.

Fra højre ses Emil Tang, Mikael Klitgaard, Thomas Nymann samt Peter Ingemann Kock, medlem af den lokale initiativgruppe.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.