Invitation til infomøde

Kære alle interesserede i Asaa Friplejehjem!

Som tidligere lovet holder vi i endnu et informationsmøde, hvor interesserede kan komme til at møde os fra Asaa Friplejehjem.

Vi vil fortælle om status på friplejeplejehjemmets start og om vores tanker, ønsker og visioner for stedet. Der vil også være rig lejlighed til at møde (noget af) det kommende personale, til at stille spørgsmål og forhåbentlig få gode svar!

Desuden vil vi som en del af mødet afholde en stiftende generalforsamling i Asaa Friplejehjems Venner – en støtteforening, der kommer til at udgøre rammen om de frivillige initiativer på friplejehjemmet.

Vi glæder os til at se så mange som muligt:

Mandag den 6. marts kl. 15:00
I Salen på Asaa Friplejehjem
Vodbindervej 11B, 9340 Aså


Den stiftende generalforsamling til støtteforeningen har følgende dagsorden:

1.    Valg af dirigent og referent

2.    Forslag til navn og vedtægter

3.    Forslag til fremtidigt arbejdsområder

4.    Fastsættelse af kontingent

5.    Valg af foreningens bestyrelse

6.    Valg af revisor

7.    Eventuelt

Asaa Friplejehjem vil være vært ved et let traktement.
Af hensyn til serveringen vil vi gerne bede jer om en tilmelding til: mhj@diakon.dk senest den 1. marts.

Mange hilsner

Konstitueret forstander
Malene Haugaard Jensen


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.