Ministerbesøg på Asaa Friplejehjem

 

Ældreminister Thyra Frank var i dag på besøg på det nystartede Asaa Friplejehjem.


Hun ankom på slaget og blev vist rundt på plejehjemmet sammen med journalister fra TVNord og 24 Nordjyske, og af bl.a. Brønderslev Kommunes borgmester og kommunaldirektør.
Thyra hilste på beboere under sit besøg, og fik vist bl.a. plejehjemmets køkken, hvilket hun var meget begejstret for. Det har stor værdi, at et plejehjem har sit eget køkken.
Udover køkkenet var Thyra Frank begejstret for hjemmets biograf, hvor der bl.a. går Morten Koch film, og for hjemmets fantastiske lysindfald og buede hjørner. I alle Danske Diakonhjems nye byggerier bliver bygningens hjørner afrundet.

Danske Diakonhjem er funderet på et værdisæt, hvilket alle, der kommer ind på Asaa Friplejehjem, kan se, ligeså snart, de træder ind via et fint vægmaleri. Dette fandt Thyra meget positivt og udtrykte at, at her 'gør man det' - lever sit værdisæt ud!

Det var et meget succesfuldt besøg. Baggrunden for besøget er et ønske hos ministeren om større gennemsigtighed i forhold til priserne på henholdsvis et kommunalt plejehjem og et friplejehjem. Det endte med en aftale med kommunen om, at de vil gå hjem og kigge på, at fremlægge deres tal, så der kan opnås prisgennemsigtighed, og så der kan fremlægges et eksempel på prisgennemsigtighed. Ministeren vil følge processen.

Thyra Frank udtrykte taknemmelighed for besøget og har kaldt det et minderigt og hjerteligt besøg.

Thyra Frank og forstander på Asaa Friplejehjem Malene Haugaard Jensen foran vægmaleriet med Danske Diakonhjems og Asaa Friplejehjems værdisæt

Danske Diakonhjems direktør byder Thyra Frank velkommen

Der var rig lejlighed for ældreministeren til at hilse på beboerene

Beboerne blev også interviewet til TV

Thyra Frank får vist køkkenet på Asaa Friplejehjem


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.