Orgelpiber

Vi har fået disse flotte orgelpiber, skænket af en af vores tidligere beboer.

 

Tage Erling Jensen har skænket disse flotte orgelpiber, som hænger inde i vores festsal, således de kan ses og glæde alle som kommer i huset.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.